בתעשיות המזון שוק פריז הוא שלב קירור דרסטי וקצר שמונע התפתחות בקטריאלית לפני העברת מוצרי מזון מבושל לחדרי קירור רגילים שבהם ישהו לתקופה ממושכת. שוק פריז מקרר את טמפ’ המזון מאזור 35 מ”צ עד ל 35- מ”צ בתוך שעה. שינוי הטמפ’ הקיצוני והמהיר מפעיל על רצפת הבטון בתוך השוק פריז לחץ מכני משמעותי.

רצפות לשוק פריזר

החלשות והתפוררות בטון

כשנפתחת הדלת ונכנס המזון, החום דוחף את הבטון להתפשט ובשלב הקירור מופעל עליו לחץ להתכווץ במהירות. הלחצים המכניים שהשפעותיהם מצטברים לאורך זמן יוצרים פגמים ומחלישים את הבטון בצורה ניכרת עד להתפוררות מלאה.

הפתרונות השכיחים בתחום ציפויי הבטון אינם מסוגלים לספק עמידות ממושכת בפני הבדלי הטמפ’ הקיצוניים ולאחר תקופה קצרה יחסית נדרשת פעולת שיקום או חידוש ציפוי הבטון שבמהלכה משביתים את השוק פריז ותהליך הייצור נעצר.

סילימור מייבאת ומיישמת ציפוי בטון ייחודיים שעמידים בפני הלחצים בתהליכי שוק פריז. הפתרונות כוללים ציפויים שמותאמים לבטון שבפתח השוק פריז, שם הבדלי הטמפ’ נמוכים אך חדים יותר. בנוסף קיימים ציפויים לרצפות השוק פריז עצמו שחשופים לטמפ’ נמוכה במעבר מתון יותר.

רצפות לשוק פריזר

ציפויי סילימור לרצפות שוק פריז מהווים דוגמא מצויינת ליכולתה לספק מענה הנדסי לכל דרישה, קיצונית ככל שיהיה. הציפויים מחזיקים מעמד שנים רבות ומספקים ללקוחותיה בתחום המזון שקט תעשייתי.