ציפוי רצפת מטבח – רשת שרתון (מרץ 2018)

לאחר שבדק את הנושא לעומק, הגיע מנכ”ל שרתון ת”א למסקנה שנדרש פתרון איכותי יותר לרצפת המטבח. הבחירה נפלה על רצפת MMA וסילימור נבחרה לתכנון וביצוע המשימה.מכיוון שרצפת המטבח בשרתון תל-אביב אמורה לשמש כסטנדרט לרשת כולה גם הגיעו נציגי SILIKAL מגרמניה…